ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศห้องสอบกรมคุ้มครอสิทธิและเสรีภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลและรับรองตนฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป